skip to Main Content

Szülőknek, pedagógusoknak

A projekt leírása, alapismeretek, hasznos tudnivalók

A projekt leírása

Fontos, hogy az online világban védelmet, illetve olyan megoldásokat, és hozzá tartozó eszközöket tudjunk biztosítani gyermekeink számára, aminek köszönhetően elkerülhetik, vagy megelőzhetik a rájuk leselkedő veszélyeket.
Projektünk célja, hogy a gyermekek számára javasolt online tartalmakról – a nemzetközi jó gyakorlatoknak megfelelően – összeállítást vezessünk, és biztosítsuk, hogy az összeállításokat bárki szabadon felhasználhassa.
Az eddigi kutatások és tanulmányok talán legfontosabb tanulsága, hogy az internetezés veszélyeinek tudatosításával kapcsolatos edukációs tevékenységeknek nem csak a gyerekekre, hanem a szülőkre és a pedagógusokra is ki kell terjednie, melynek fontos eleme lehet a gyerekek számára ajánlott online tartalmak listája korosztályos bontásban.

Alapismeretek

A ma megszülető gyerekek egy egészen más világba érkeznek, mint amiben a szülők élték gyerekkorukat. A világunkat átszövi a világháló, egyre szűkül az a terület, amit még nem hálózott be az internet. Ma már ott is találkozunk vele, ahol nem is tudjuk, hogy találkozunk vele.
A gyerekek váratlan gyorsasággal teszik magukévá a digitális világgal kapcsolatos ismereteket. Szinte évente új és újabb tevékenység lesz fontos a számukra, amit az internet elérésére képes eszközökkel folytatnak. Ez a változás azonban sokkal gyorsabb, minthogy a lehetséges következményekkel tisztában lehessenek.

Együttélés az online világgal

A ma megszülető gyerekek egy egészen más világba érkeznek, mint amiben a szülők élték gyerekkorukat. A világunkat átszövi a világháló, egyre szűkül az a terület, amit még nem hálózott be az internet. Ma már ott is találkozunk vele, ahol nem is tudjuk, hogy találkozunk vele.

A gyerekek környezetükben számtalan olyan „csábító” dologgal találkoznak, ami képeket, hangokat ad. Érdekli őket a tévé, a számítógép, az okostelefon, a játékkonzol különösen, ha azokon számukra vonzó képeket – meséket, rajzfilmeket, játékokat látnak.
Az életkori sajátosságok minden gyermek esetében eltérőek lehetnek, s az is, hogy az adott környezetben – családban, közösségi intézményekben mikor, hány évesen találkoznak az elektronikus berendezésekkel.

Internet – több mint számítógép

Az online világ még annál is gyorsabban változik, mint ahogyan egy kisgyermek fejlődik.
Az internet használat korábban sem volt azonos a számítógép használattal, mára pedig az internet elérése már nem is korlátozódik a számítógépekre. Az internetes honlapokat el lehet érni a mobiltelefonokról, a játékkonzolokról is, internetet használ a vezetékes telefon, a televízió s lassan már a hűtőszekrény is. Az üzletekben már megjelentek olyan televíziós készülékek, melyekkel közvetlenül internetezni lehet – nem kell billentyűzet, sem egér, sőt olyan készülékek is megjelentek már, melyekhez távirányító sem, kell, csak kézmozdulatok, hangjelzések.

Az internet ma már inkább olyan, mint egy tömegközlekedési eszköz, nem csupán különféle tartalmak elérését jelenti, hanem az egymás közötti kapcsolattartás színterévé vált, sokszor tudomást sem veszünk arról, hogy mindeközben internetet használunk.

Érdemesebb is talán ezt már nem „internetnek” hívni, hanem az online kapcsolatok rendszeréről beszélni.

Tevékenységek

Egy biztos: a gyerekek váratlan gyorsasággal sajátítják el a használatukat. Szinte évente új és újabb tevékenység lesz fontos a számokra, amit az internet elérésére képes eszközökkel folytatnak. Ez a változás azonban sokkal gyorsabb, minthogy a lehetséges következményekkel tisztában lehessenek.

Emiatt mindenképpen szükségük van a felnőttek segítségére, így a gyerekek érdekében a szülőknek is meg kell ismerniük a lehetőségek tárházát – s azzal együtt a veszélyforrásokat is.

Nem csupán azért, mert az idősebb korosztály – szülők, nagyszülők – esetleg ne volnának felkészültek, hanem azért, mert az elektronikus berendezések világa és az online kapcsolatok rendszere is gyorsabban fejlődik, mint ahogyan a gyerekek nőnek!

Szabályszerűségek

Az online kapcsolatok rendszere, a virtuális világ sok szempontból azonos a kézzelfogható valósággal, ám az utcára is csakúgy bátorkodunk kilépni, ha tisztában vagyunk az alapvető törvényszerűségekkel. Olyanokkal például, hogy a járda a gyalogosoké, az úttest az autóké.
A biztonsági szabályok nagy része ugyanúgy magától értetődő:  bár a járdán akár szaladgálhatunk is, az úttest szélén meg kell állni, mert az autó erősebb, így nem érdemes eléje állni. Avagy az, hogy utcára kitett ruhásszekrényből valószínűleg nem csak a ruhák tűnnek el, hanem maga a szekrény is. A bejárati ajtót bezárjuk, ha nem szeretnénk hívatlan vendéggel találkozni a szobánkban, ha a nyitott ablakba tesszük kihűlni a pitét, azt megcsipkedik a madarak.

Az egyre inkább mindent átszövő online világának szabályszerűségei sok esetben nem is különböznek ettől – csak kicsit másként működnek. Az online világ szabályszerűségeinek megismerése segít felkészülni arra, hogy a lehetséges következményeket átgondoljuk, s előre lássuk azokat, legyenek azok akár pozitív eredmények, akár negatív hatások.

A gyerekeket elsősorban tehát nem is a készülékek és az internet használatára kell megtanítani, hanem az online együttélés szabályszerűségeire.

Életkori sajátosságok

A gyerekek váratlan gyorsasággal teszik magukévá a digitális világgal kapcsolatos ismereteket. Szinte évente új és újabb tevékenység lesz fontos a számukra, amit az internet elérésére képes eszközökkel folytatnak. Ez a változás azonban sokkal gyorsabb, minthogy a lehetséges következményekkel tisztában lehessenek. 

0,5 – 2 évesek

A legkisebbekre az jellemző, hogy minden izgatja és csábítja őket, ami csak a környezetükben található. Ha van ott mobiltelefon, számítógép, táblagép meg fogják kaparintani. Ennyi idősen még nem képesek ezeket a berendezéseket használni, ám a mindennapi élet természetes részének tekintik, és utánozni fogják anyát, apát, nagytesót – azaz nyomkodják a gombokat.
Ugyanakkor, ahogyan annak idején a szülők, nagyszülők számára a tévé vagy a rádió, számukra mindezek kultúraközvetítő eszközök lehetnek.

Tevékenység: Meghallgathatnak egy dalt, verset, mesét, megnézhetnek rajzfilmet, animációt – nyilván a felnőttek aktív közreműködésével.

A legfontosabb szabály : Még a Gyermekbarát internetoldalakkal se hagyjuk őket magukra!

1,5+

Két éves kor felett már összeáll a kép. A gyerekek felfedezik, hogy a berendezések képernyőjén látott – halott képek és hangok irányíthatók. Ezt egyre inkább maguk szeretnék megtenni, jóllehet a pontos összefüggéseket még nem mindig ismerik. Aktívan részt vesznek az online kapcsolattartásban a távolabb lakó családtagokkal – akár okostelefonon, akár számítógép segítségével.

Tevékenység: Ismerősök, családtagok közös felhívása telefonon, vagy „videotelefonálás” online kapcsolattartó programokkal. Már elég ügyesek ahhoz, hogy egy-egy szórakoztató, képességfejlesztő játékkal játsszanak. A keresőprogramok közös használatával együtt nyomozhatunk őket érdeklő témák után. Képek, filmek mesehősökről, állatokról, virágokról, járművekről, bolygókról, csillagokról és így tovább.

A legfontosabb szabály: Ne hagyjuk őket önállóan navigálni az interneten, s legyünk mellettük, ha beszélgetnek a telefonon. Még a Gyermekbarát internetoldalakkal se hagyjuk őket teljesen magukra!

4+

Egyre önállóbak, élvezik, hogy már egyedül meg tudnak nyitni programokat, elindítanak mesét, zenét, rajzfilmet. Önállóan képesek játszani számítógépes játékokkal – megértik a játékszabályokat, irányítani tudják a játékot. Önállóan megnyitnak programokat, internetoldalakat. Képessé válnak olyan számítógépes programok használatára, melyekkel rajzolhatnak, képeket szerkeszthetnek.

Tevékenység: Továbbra is érdemes közösen megkeresni érdekes tartalmakat. Szem előtt tartandó, hogy a video és képmegosztó oldalak olyan választási lehetőségeket is felkínálnak, melyek zavaróak ijesztőek lehetnek a számukra, avagy egyenesen felnőtt tartalmakat nyitnak meg! Érdemes ezért megismertetni velük a keresőprogramok pontos használatát. Meg lehet tanítani nekik rajzolóprogramok, képszerkesztők használatát.

A legfontosabb szabály:

A Biztonságos Gyermekoldalakkal már magukra lehet őket hagyni, ám erősen javasolt, hogy ne hagyjuk őket teljesen magukra az internetet használó eszközzel. Legyünk vele egy légtérben, ha internetképes berendezést használ! Mindenképpen figyelni kell, milyenikonra, linkre, képre kattintanak, milyen filmet nyitnak meg.  Célszerű szűrőszoftvert telepíteni és alkalmazni a számítógépen.

5,5 +

Mind több olyan tevékenységet végeznek számítógéppel, ami már nem feltétlenül internethasználatot és nem feltétlenül játékot jelent.  Rajzolnak, képeket készítenek, írnak, akár filmet is készítenek. Önállóan képesek online kapcsolatot teremteni, „felhívják” az ismerősöket – akiknek köre túlnyomó többségben a család tagjaira, vagy a család közeli barátaira terjed ki. Velük azonban már üzeneteket küldenek egymásnak: csetelnek. Azaz, akár csak a való életben, az online világban is kezdenek önállósulni, s megismerik ennek a lehetőségét, és a jelentőségét.

Tevékenység: Lehet már saját e-mail fiókjuk, ahova képeket lehet küldeni. Regisztrálhatjuk őket gyerekoldalakra, részt vehetnek szórakoztatva oktató játékokban.  Az írás-olvasás elsajátítása után már önállóan használnak kereső programokat, megtanulnak „szörfölni a neten”. Ennek ellenére továbbra is érdemes közösen nyomozni az érdekes dolgok után, vagy ajánlani nekik érdekes, ám biztonságos oldalakat, melyek a tanuláshoz is hasznosak lehetnek.

A legfontosabb szabály: Meg kell velük ismertetni, s el kell velük fogadtatni az online világ törvényszerűségeit és alapvető szabályait (LINK!). Érdemes kialakítani a számítógép használat, az internetezés családi szabályrendszerét. Ajánlott szűrőszoftvert telepíteni és alkalmazni a számítógépen. Továbbra is igaz: ne hagyjuk őket kettesben az internetes kütyüvel!

9+

A pubertás kor küszöbén, vagy épp átlépve azon, a gyerekek érdeklődése egyre inkább a kortársaik felé fordul. Már nem annyira a család, sokkal inkább az osztálytársak, barátok kerülnek a figyelmük középpontjába. Ezzel párhuzamosan kiterjed az online tevékenységek köre is. Ilyen idősen már teljes önállósággal és magabiztossággal használják az internet elérésére alkalmas eszközöket, és számos tevékenységet már teljesen önállóan akarnak végezni. Adott esetben akár szembe is fordulhatnak azzal, aki ebben korlátozni akarja őket.  Ez olykor nem kis kihívást jelenthet a szülőknek, mert a gyerekek az online világ alapvető szabályait.

Tevékenység: Már teljes önállósággal és magabiztossággal használják az online kapcsolattartásra és az internet elérésére alkalmas eszközöket. Természetesen magát az internetet is. Új tevékenységként megjelenik a közösségi oldalak látogatása, adott esetben az internetes napló – blog – elindítása.  Önállóan keresnek meg és töltenek le zenéket, filmeket, csengőhangokat, egyéb digitális alkalmazásokat.  Jellemzővé válik a különböző tartalmak megosztása, saját profiloldal kialakítása különböző online felületeken.

A legfontosabb szabály:
Különösen fontos tisztázni a különböző online tevékenységek lehetséges következményeit! Be kell tartatni velük az online világ alapvető szabályait, s ügyelni kell azok gyakorlati alkalmazására.

12+

A legfontosabb szabály:

Tudatában lenni annak, hogy a gyermek önállósult életet folytat az online térben, miközben a felnőtté váláshoz, a felelős döntések meghozatalához még számos tapasztalatra szüksége van. Ügyelni kell arra, hogy a gyakorlatban is alkalmazza-e az online világ alapvető szabályait.

Internet kisokos - amit a gyermekednek megmutathatsz

Pár alapszabály, alapismeret, amit a gyermekednek megmutathatsz azzal kapcsolatban, hogy mire kell figyelni az internetbiztonság kapcsán az on-line világban.

Chat élmény és csatolmány

Sosem vagy egyedül!

NetreFel

EU Kids On-line felmérés 2020

Európában az EU Kids Online felmérések biztosítják a legfrissebb és naprakészebb információkat a gyerekek online jelenlétéről és aktivitásáról.

Back To Top