skip to Main Content

On-line tartalmak minősítése

Ajánlott, elvárt tartalmi jellemzők / Kizáró tényezők

Milyen egy minősített tartalom?

A minősítést bármely honlap, vagy alkalmazás üzemeltetője kérheti – a jelentkezési lap kitöltésével, és elnyerheti azt, amennyiben megfelel a Minősített tartalmak gyerekeknek projekt által támasztott követelményeknek.

Szempontok amiket figyelembe veszünk.

A minősítés kapcsán több oldalról is megvizsgáljuk a jelentkező csatornákat, alább megtudhatod, hogy melyek azok a szempontok melyek alapján értékelünk.

Megjelenés, design

Az adott gyermek korosztálynak megfelelően elkészített arculat, megjelenés. Vidám, gyerekeknek, fiataloknak való grafikai- képi világ.

Tartalom

Kreatívan, játékos formában elkészített, gyermekeknek könnyen fogyasztható, jól átlátható tartalom.

Biztonság, felhasználói élmény

A gyermekek számára átlátható navigációval, és kontrollált külső linkekkel rendelkező internet oldal.

Minősítés leírása és feltételei

Gyermekbarát tartalmak minősítő rendszere önkéntes alapon működik. Jelenleg az ajánlóban megtalálható internetoldalak és alkalmazások gyűjteménye az egyszervolt.hu portál szakemberei által gyűjtött és ajánlott oldalak.
A kezdeményezés elindítói feltételezik, hogy mindenki, aki a minősítő eljárás elindítását kéri az általa üzemeltetett tartalomra, megismerkedett a kezdeményezés szándékaival és feltételrendszerével. A minősítő eljárásra való jelentkezés nemcsak egy meghatározott tartalom elbírálását kéri, hanem annak a szándéknyilatkozatnak az elfogadását és támogatását is jelenti, amit kezdeményezés elindítói fogalmaztak meg a minősítő rendszer céljairól.
A minősítő eljárás elindításához csak néhány adatot kell feltölteni és elküldeni az alább kialakított formában.
Az eljárásnak szüksége van az oldal, vagy alkalmazás pontos címére, a kapcsolattartó nevére, email címére, opcionálisan telefonszámára, a tartalom tulajdonosának nevére, ha az nem egyezik meg a kapcsolattartójával.
A minősítő eljárás maximum harminc napig tart, és annak eredményét a minősítést kérő által megadott email címre küldik el, ami sikeres minősülés esetén magába foglal egy rövid értékelést is.
A sikeresen minősült tartalom bekerül a Minősített tartalmak gyerekeknek adatbázisába, és abba a linkgyűjteménybe, ami a kezdeményezés által minősített összes weboldalt és alkalmazást tartalmazza, és ami útmutatást kíván nyújtani mindenkinek az ajánlott tartalmak megtalálásához.

A minősítést bármely honlap, vagy alkalmazás üzemeltetője kérheti – a jelentkezési lap kitöltésével,
és elnyerheti azt, amennyiben megfelel a Minősített tartalmak gyerekeknek project
által támasztott követelményeknek:

Életkori sajátosságoknak megfelelő kategóriák

Projektünkben az iskolás célközönség négy életkori kategóriára bontását tervezzük:

 • 1-6 éves kor
 • 6-8 éves kor
 • 9-11 éves kor
 • 12-14 éves kor
 • 15-17 éves kor

Ajánlott/elvárt tartalmi jellemzők

 • Legyen oktatási/ismeretterjesztő értéke, amely elősegíti a tanulást, gazdagítja a tudást és fejleszti a problémamegoldó képességet.
 • Fejlessze az alapvető intellektuális készségeket, járuljon hozzá a gyermekek egészséges fejlődéséhez
 • A tartalom legyen kreatív és/vagy eredeti
 • A tartalom legyen értékes és hasznos a célcsoportnak
 • A tartalom legyen világos, jól érthető nyelvezetében és vizuális megjelenítésében. A tartalom (honlap) szerkezete legyen átlátható, a célcsoport által könnyen kezelhető.

Kizáró tényezők

A gyermekbarát minősítő rendszerbe való bekerülés elnyerését kizáró tényező természetesen bármilyen illegális tartalom megjelenítése vagy hozzáférhetővé tétele. Emellett a rendszerben nem szerepelhetnek azok a tartalmak, amelyek  gyermekek számára ártalmasnak tekintett tartalmakat jelenítenek meg vagy tesznek hozzáférhetővé:

 • Az emberi méltóság sérelmének bármilyen bemutatása vagy ábrázolása.
 • Felnőtt felhasználásra szánt erotikus és szexuális tartalom.
 • A brutalitás bármely formájának ábrázolása vizuálisan vagy verbálisan.
 • A félelemkeltés bármely formája.
 • Indokolatlan durva beszéd, kivéve irodalmi alkotásokban, ahol meghatározó stílusjegy.
 • Állatok ellen elkövetett bármilyen erőszak.
 • Egészségre káros termékek (pl. alkohol vagy cigaretta) túlzott fogyasztása, illetve gyerekek általi fogyasztása.
 • Szélsőséges politikai vagy vallási propaganda.
 • Kábítószerhasználat (kivéve megelőzési, ismeretterjesztő célból).
 • Diszkriminatív jellegű megnyilvánulások vagy vélemények. (kivéve a történelmi dokumentumokat).
 • Kiskorúak testi, lelki, erkölcsi fejlődését veszélyeztető tartalom.

A minősítő eljárás feltételrendszerét nem teljesítőnek kell tekinteni minden, olyan honlapot, vagy alkalmazást, amely a fenti kizáró feltételeket kimerítő tartalmat közöl vagy amelyen olyan hivatkozás van elhelyezve, amely a kizáró feltételekben meghatározott tartalomhoz vezet.

Linkek

Az oldalon található belső linkek legyenek jól strukturáltak, szolgálják az adott életkornak megfelően az oldalon való navigálást, ill. a kifelé mutató linkek átlátható módon, kevés plusz klikkeléssel a tartalmat kiegészítően legyenek jelen.

Adatkezelés

A minősítési eljáráson való sikeres megfelelés feltétele, hogy a tartalom fenntartója minden esetben külön feltünteti – az új GDPR-nak megfelelő módon –  az adatkérés okát. A birtokába jutott adatokkal az Avtv. rendelkezéseinek és az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Reklámok

A minősítő eljárásba bevont tartalom fenntartója az oldalra helyezett reklámok tartalmáért és megjelenéséért felelősséget vállal. Alapvető útmutatással szolgál a Magyar Reklámetikai Kódex Gyermekek és fiatalok védelméről szóló 12. cikkelye:

(2) A reklám nem vezethet a gyermekekben olyan tudat kialakulására, hogy ha a reklámozott árut nem vásárolnák meg, akkor szégyenkezniük kellene vagy hátrányba kerülnének. 

(3) A reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak előtt a szülők és a nevelők tekintélyét, és nem bíztathat velük szembeni engedetlenségre. 

(4) A reklám nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkorúak szülők, nevelők iránti bizalmát. 

(5) A gyermekkorúakhoz szóló reklám nem indíthatja őket arra, hogy bármilyen okból számukra ismeretlen személyekkel kapcsolatot keressenek vagy létesítsenek. 

(6) Gyermekek és fiatalkorúak nem szerepeltethetők az olyan termékek, szolgáltatások reklámjában, amelyek reklámozására alapvetően alkalmatlanok. 

(7) Egészségre ártalmas termék nem reklámozható a gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak készült reklámban, illetve ilyen reklámokban nem szerepeltethetők gyermekek és fiatalkorúak. 

A tartalom fenntartója gondosan ügyel arra, hogy az elhelyezett reklámfelületekből kiinduló hivatkozások, a minősítő rendszerből kizárt tartalmakhoz nem vezethetnek.

Jelentkezés, link beküldése

Weboldal adatai


Fenntartó (cég, alapítvány, magánszemély):


Kapcsolattartó:


Back To Top